Banki w Polsce a Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711), ustawodawca ustanowił instytucję dbającą i zarządzającą systemem gwarantowanych depozytów - Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Przepisy dotyczące BFG zawierają zasady gwarantowania depozytów w bankach, a także określają system zabezpieczeń w sektorze bankowym. Zadaniem BFG jest czuwanie nad stabilnością i wypłacalnością banków, podległych pod ten fundusz, a także dbanie o to by wzrastało zaufanie klientów wobec tych instytucji. Przepisy normujące działanie BFG są zgodne
z dyrektywą PE i RE (94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r.) w kwestii systemów gwarancji depozytów. 

 Wymieniając zadania postawione przed Bankowym Funduszem Gwarancyjnym przez ustawodawcę należy wskazać na:

1) zadania związane z zakresem funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania zgromadzonego kapitału tj.:

  • Określenie (rocznych) wysokości środków wyodrębnianych przez instytucje podległe BFG na fundusz ochrony środków gwarantowanych;
  • Wykonywanie ustawowych obowiązków dotyczących gwarantowania depozytów;
  • Nadzór nad systemem gwarantowania środków pieniężnych;

2) zadania z zakresu udzielania pomocy instytucjom objętych systemem gwarancji BFG:

  • Udzielanie zwrotnej pomocy finansowej- ta forma wsparcia przez BFG występuje w przypadku niewypłacalności, ewentualnie w przypadku nabycia akcji/udziałów/wierzytelności banku, w którym wystąpiła ta konieczność;
  • Kontrola wykorzystania udzielanej pomocy;
  • Monitorowanie systemu ekonomiczno-finansowego a także zarządzania instytucji, której udzielono wsparcia;
  • Kontrola realizacji programu naprawczego instytucji, której BFG udzielił pomocy;

Działania BFG zmierzają do tego, by w przypadku niewypłacalności, złej sytuacji finansowej instytucji objętej gwarancjami BFG, deponent kapitału zgromadzonego na imiennym rachunku bankowym (złotowym bądź walutowym) uzyskał wypłatę środków gwarantowanych w wysokości określonej przez ustawę. Od dnia 28 listopada 2008 r. został podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych przez jednego deponenta, do równowartości 50 tys. euro w przeliczeniu na złotówki, są to środki wypłacane w całości. Wartości wypłacane przez BFG są przeliczane na złotówki wg kursu NBP. Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty m.in. Skarbu Państwa, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, banków.

Istotnym zadaniem BFG jest gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących podmiotów objętych gwarancjami, a także tworzenie analiz i prognoz rynkowych. Od czasu obowiązywania przepisów ustawy z 1994 r. widoczne jest ewoluowanie zadań BFG, początkowo były one ukierunkowane na realizacje zobowiązań w stosunku do deponenta rachunku, aby potem skierować się stronę likwidowani przyczyn wystąpienia niewypłacalności instytucji. Na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zamieszczona lista banków komercyjnych i spółdzielczych objętych gwarancjami BFG, warto z niej skorzystać przed wybrania oferty w banku bez gwarancji. 

Poniżej banki w Polsce podlegające gwarancjom BFG (oprócz banków spółdzielczych):

1. AIG Bank Polska SA
2. Alior Bank SA
3. Allianz Bank Polska SA
4. Bank BPH SA (połączenie z GE Money Bank SA)
5. Bank DnB NORD Polska SA
6. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
7. Bank Gospodarstwa Krajowego
8. Bank Handlowy w Warszawie SA
9. Bank Millennium SA
10. Bank Ochrony Środowiska SA
11. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA
12. Bank Pocztowy SA
13. Bank Polska Kasa Opieki SA
14. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
15. Bank Rozwoju Cukrownictwa SA
16. Bank Zachodni WBK SA
17. BRE Bank SA (w tym: mBank, MultiBank)
18. BRE Bank Hipoteczny SA
19. Deutsche Bank PBC SA
20. Deutsche Bank Polska SA
21. Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA
22. DZ BANK Polska SA
23. Euro Bank SA
24. FCE Bank Polska SA
25. Fiat Bank Polska SA
26. FORTIS BANK POLSKA SA
27. Getin Noble Bank SA
28. GMAC Bank Polska SA
29. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
30. HSBC Bank Polska SA
31. ING Bank Hipoteczny SA
32. ING Bank Śląski SA
33. INVEST - BANK SA
34. Kredyt Bank SA
35. LUKAS Bank SA
36. Mazowiecki Bank Regionalny SA
37. Mercedes-Benz Bank Polska SA
38. Meritum Bank ICB SA
39. NORDEA BANK POLSKA SA
40. Peako Bank Hipoteczny SA
41. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (w tym: Inteligo)
42. Rabobank Polska SA
43. Raiffeisen Bank Polska SA
44. RBS Bank (Polska) SA
45. RCI Bank Polska SA
46. Santander Consumer Bank SA
47. Toyota Bank Polska SA
48. VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA
49. WestLB Bank Polska SA
50. FM BANK
Oceń artykuł:


Szybki komentarzNajnowsze artykuły

W bankowości też można kupować grupowo!

 Wielu internautów korzysta z popularnych platform zakupów grupowych (np. (...)

Sprzedaż długu – nowe narzędzie na polskim rynku

Krajowe Centrum Wierzytelności to nowoczesna platforma internetowa, powstająca właśnie na (...)

Ułóż konto marzeń!

Jeśli wiesz, jakiego konta szukasz, możesz w końcu powiedzieć to głośno... i wygrać (...)


Witaj Ponownie
Aby zalogować się do naszego serwisu należy w pola poniżej wpsiać swój adres email oraz hasło.
Login / Adres e-mail: Hasło:

Nie posiadasz konta?

Załóż konto!
Strona, którą teraz przeglądasz wykorzystuje pliki cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Cel ich wykorzystywania opisany jest w polityce prywatności.
+