Bank Pocztowy opinie

Opis:

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

Nasz Bank powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Banku Pocztowego są Poczta Polska Spółka Akcyjna (75% minus 10 akcji) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% plus 10 akcji). Są to znane i renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Dzięki naszym Akcjonariuszom posiadamy największą w kraju sieć dystrybucji oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bankowych.

Oferta Banku Pocztowego jest wyjątkowa. Polega bowiem na wyjątkowo szerokim dostępie Klientów do świadczonych usług – jesteśmy obecni w blisko 8 tysiącach Urzędów Pocztowych w całym kraju. Oferujemy w nich Klientom między innymi: rachunki osobiste, wypłaty i wpłaty na konto, lokaty złotówkowe, kredyty gotówkowe.
Adres siedziby:

Bank Pocztowy SA
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz

Dane rejestrowe banku:

KRS: 0000010821
NIP: 554-031-42-71
Regon: 002482470
Kapitał zakładowy: 97 290 400zł (wpłacony w całości)

Źródło: strona instytucji

Bank Pocztowy opinie
Oceń