Plus Bank S.A. opinie

Opis:

PLUS BANK to jeden z pierwszych, prywatnych banków prowadzących działalność od 1991 roku. Obecnie pod nową marką PLUS BANK S.A. (od grudnia 2013), wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami Banku, tj. Polkomtel Sp z o.o. i Cyfrowym Polsatem, zapewniając bezpieczną i korzystną ofertę usług finansowych dla swoich klientów.

PLUS BANK S.A. jest sieciowym bankiem, oferującym pełne spektrum usług bankowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest bankiem uniwersalnym, z ofertą bankowości tradycyjnej a dla klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej. Z usług Banku można korzystać w 101 Oddziałach PLUS BANK S.A.oraz w sieci Placówek Partnerskich, Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. Nadrzędnym obowiązkiem PLUS BANK S.A., jako instytucji zaufania publicznego, jest dbałość o bezpieczeństwo usług bankowych, oferowanych Klientom, którymi zajmuje się organizacja licząca ponad 1.000 pracowników w sieci Oddziałów Operacyjnych.

PLUS BANK S.A. jest bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, powstałym na kapitale polskim, który nie posiada zależności i powiązań z bankami zagranicznymi. PLUS BANK S.A. jest jednym z podmiotów stowarzyszonych z grupą POLSAT i należy do polskiej grupy, których właścicielem jest Zygmunt Solorz-Żak. Dzięki efektowi synergii podmioty należące do Grupy są w stanie dostarczać swoim Klientom kompleksowe usługi o najwyższej jakości. Bank aktywnie uczestniczy w działaniach o charakterze społecznym, współpracując z Fundacją Polsat od 1996 roku, wspierając jej statutową działalność, a tym samym szczytne cele charytatywne.

Adres siedziby:

PLUS BANK S.A.
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

Dane rejestrowe banku:

KRS: 0000096937
NIP: 781-00-14-345
Regon: 630520298
Kapitał zakładowy: 281 881 661,58 zł (wpłacony w całości)

Źródło: strona banku

Plus Bank S.A. opinie
Oceń