Najważniejsze elementy umowy o pożyczkę

Strona główna » Chwilówki » Najważniejsze elementy umowy o pożyczkę

Zamierzasz zaciągnąć pożyczkę? Nierzadko jest to jedyne rozwiązanie, gdy nie ma się do dyspozycji własnych środków na ważne wydatki. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie pożyczki jest umowa o pożyczkę. W ramach tej umowy bank lub instytucja finansowa, czyli pożyczkodawca zobowiązuje się do tego, aby przekazać na określonych warunkach daną ilość pieniędzy pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca jednocześnie zobowiązuje się do tego, że zwróci pieniądze, również wraz z dodatkowymi opłatami, w określonym czasie.

Zasadniczo umowa pożyczki powinna zawierać określone informacje dotyczące stron tej transakcji oraz jej przedmiotu, a także warunków. W przypadku banków umowy pożyczkowe mają nierzadko po kilka stron, na których znajdują się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące pożyczki. Warto ją przeczytać – wtedy będzie można dowiedzieć się więcej o tym, co się podpisuje, a przy tym ustrzec się przed sytuacjami, gdy nieznajomość umowy pożyczkowej będzie działała na niekorzyść pożyczkobiorcy, przykładowo przy nieterminowej spłacie rat.

W umowie o pożyczkę powinny znajdować się następujące elementy:

  • dane identyfikacyjne instytucji lub osób udzielających pożyczki, a także pożyczkobiorcy – jego imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
  • kwota pożyczki
  • dodatkowe opłaty, na przykład opłata przygotowawcza, prowizja, opłata za ubezpieczenie
  • oprocentowane pożyczki
  • wysokość raty pożyczki
  • liczba rat pożyczki
  • czas trwania umowy
  • data płatności pierwszej raty

Dodatkowo także wiele banków do umowy pożyczkowej dołącza regulamin pożyczki wraz ze szczegółową taryfą opłat, na przykład za wysłanie monitu, telefoniczne powiadomienie o zaległości, windykację, przygotowanie aneksu.

Zatem przed podpisaniem umowy pożyczkowej zawsze należy ją dobrze sprawdzić, także pod kątem zawartych w niej informacji, w tym tych związanych z płatnościami oraz karami za niedotrzymanie warunków umowy.

Najważniejsze elementy umowy o pożyczkę
Oceń