Lokaty

Co to jest lokata bankowa

Rodzaj depozytu bankowego, który oferują nam bank, uznawany za jeden z bezpieczniejszych sposobów na ulokowanie swoich pieniędzy. Zakładanie lokaty wiąże się z podpisaniem umowy z bankiem, który deklaruje wypłacenie twojej zainwestowanej kwoty, wraz z należnymi jej odsetkami. Transakcja więc jest wiązana, bowiem bank może obracać pieniędzmi w pozostałych transzach, a ty zarabiasz na naliczonych odsetkach. Wielkość odsetek uzależniona jest od długości trwania lokaty. Obecnie na rynku znajdują się oferty zakładające nawet jednodniowe lokaty lub te, rozłożone na kilka lat. Narastanie odsetek wiąże się z konkretną zależnością, która zakazuje wypłacania ulokowanej sumy wcześniej, nię w pierwotnych ustaleniach. Wcześniejsza wypłata wiąże się z utratą częściowej lub nawet całkowitej, dodatkowej sumy.

Ile trwa lokata bankowa

Każdy bank, w sposób indywidualny, ustala czas trwania lokaty. Każdy dzień i miesiąc wpływa na oprocentowanie, dlatego też w celu zarobienia większej sumy, zaleca się wybór lokat długoterminowych. Dlatego też najlepiej przejrzeć oferty konkurencji oraz wyodrębnić te, które w naszym mniemaniu okazują się być najatrakcyjniejszymi. Pomocne mogą okazać się porównywarki i konsultacje z przedstawicielami. Tabele oprocentowania są wszechstronnie dostępne i na tej podstawie można wybrać ofertę najoptymalniejszą dla nas.

Najczęściej lokaty terminowe rozkładane są na liczbę miesięcy. Najkrótsze i najpopularniejsze zaczynają się od już jednego miesiąca. Niektóre banki oferują niestandardowe rozwiązania, obejmujące miesiące, kwartały, a nawet lata. Przyjęło się, iż lokaty dłuższe zarezerwowane są dla większych kwot, gdzie procent zarobku jest znacznie zauważalny i faktycznie znaczący dla naszego portfela.

Oprocentowanie lokaty

Oprocentowanie to sumaryczna wartość takich parametrów jak: wysokość kwoty, którą deponujemy i okresu, na który zakładamy lokatę. Oprocentowanie to nijako nasz czysty zarobek, dlatego sugeruje się wybierać te o jak największym odsetku, zwłaszcza w przypadku znaczących i wyższych kwot. Lepsze warunki dotyczą przede wszystkim lokat z dłuższym terminem i większą kwotą, dlatego sugeruje się, aby ulokować jak największe oszczędności.
Oprocentowanie podawane w bankach podawane jest w skali roku, a nie miesiąca i może przyjąć formę zmienną lub stałą.

Oprocentowanie stałe, jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje jedną wartość przez cały okres trwania lokaty. Oznacza to, iż odgórnie wiemy jaka liczba odsetek nam przysługuje, a stopień zaskoczenia jest naprawdę niewielki. Oprocentowanie zmienne z kolei uzależnione jest od sytuacji na rynku. Oznacza to, iż osoba lokująca daną sumę może zarówno stracić jak i zyskać znaczącą kwotę. Najczęściej oprocentowanie zmienne wybierane jest w ofertach długoterminowych, a stałe obejmuje okresy krótsze.

Czynniki wpływające na oprocentowanie

W związku z tym, że oprocentowanie zmienne uzależnione jest od warunków zaistniałych na rynku, dobrze jest poznać zmienne, które realnie wpływają na nasz ewentualny zarobek. W tym elemencie wyróżnia się: zmiany kursów walut Narodowego Banku Polskiego, zmiany cen wartości danej waluty na rynku międzynarodowym, zmiany stóp procentowych, działania na giełdzie, trendy. Warto w tym elemencie wyróżnić również tzw. podatek Belki, który przyczynia się do znaczącego zmniejszenia zarobku na danej lokacie.
Jak zatem widzimy, czynników jest sporo i wszystkie one nie zależą bezpośrednio od nas. Jeśli taka liczba zmiennych powoduje u ciebie niepewność – wybierz oprocentowanie stałe. Gdy jesteś w stanie przewidzieć wzrosty stóp procentowych – postaw na oprocentowanie zmienne.

Wspomniany powyżej podatek Belki to pobierana kwota, obejmująca dochody z inwestycji kapitałowych. Obecnie jest to 19% procent podatku, który potrącany jest w momencie wypłacenia odsetek. Czynności te podejmuje bank, w którym zdecydowaliśmy się założyć lokatę.

Zysk z lokaty

Zysk to element decydujący, który wpływa na fakt podjęcia decyzji o ulokowaniu swojej gotówki w formie lokaty. W tym też celu podejmuje się obliczeń, które mają zasygnalizować nam skalę dodatkowego dochodu. W liczeniu pamiętajmy, że mowa jest o odsetkach w skali rocznej, a zysk jest obciążony 19% podatkiem, nazywanym podatkiem od dochodów kapitałowych. Co ważne, podatek ten zaokrąglany jest do pełnych złotych.

Naliczanie odsetek przez bank opiera się na liczbie dni w miesiącu (rzeczywistej, a nie średniej) i obliczaniu oprocentowania otrzymywanego w skali całego dnia. Pomóc w tym procesie mogą specjalnie dostosowane kalkulatory lokat, które precyzyjnie wskazują dane kwoty, pomagając tym samym w podejmowaniu ostatecznej decyzji.