Czy opłaca się zainwestować w lokatę na 2,5-3%?

Strona główna » Lokaty » Czy opłaca się zainwestować w lokatę na 2,5-3%?

Czynniki wpływające na zyskowność lokat

Klienci decydując się na otwarcie lokaty tradycyjnej, terminowej w danym banku najczęściej patrzą w ofertach na oferowane oprocentowanie depozytu. Im wyższe, tym lokata będzie korzystniejsza dla klienta. Jest w tym wiele prawdy, choć lokaty oprocentowane w ten sam sposób mogą przynieść inną wysokość odsetek, jeśli na jednej z nich kapitalizacja będzie częstsza, niż w drugiej. Kapitalizacja polega na częstotliwości naliczania odsetek od zgromadzonego na lokacie kapitału. Jeśli kapitalizacja odbywa się codziennie, to każdego dnia odsetki na depozycie są naliczane od wyższej kwoty kapitału, bowiem do oszczędności złożonych na lokacie przez klienta dodawana jest jeszcze kwota odsetek.

Warto więc inwestować w lokaty, które mają częstą kapitalizację. Na zyskowność lokat wpływa również to, czy klient ponosi koszty związane z zerwaniem lokaty przed terminem jej zapadalności i czy w takim przypadku bank przekaże do dyspozycji klienta wypracowane w okresie trwania lokaty odsetki.

Inflacja prezentem dla oszczędzających

Jeszcze w czerwcu 2013 roku realna inflacja w Polsce wynosiła zaledwie 0,2%, co było bardzo korzystne dla osób oszczędzających na lokatach. Obecnie inflacja wynosi 1,1% i również pozwala na wypracowanie odsetek z depozytów terminowych. Pamiętajmy, że przy wyliczaniu realnego zysku z lokat należy brać pod uwagę obowiązkowy podatek belki, czyli 19% podatku pobieranego jeszcze przez bank i odliczanego od kwoty odsetek, oraz o wskaźniku inflacji. Po uwzględnieniu tych dwóch elementów lokata oprocentowana na 3% w rzeczywistości ma oprocentowanie poniżej 2%. To i tak pozwala na efektywną ochronę wartości realnej kapitału zgromadzonego na lokacie terminowej. Jeśli więc naszym celem jest właśnie ochrona posiadanych oszczędności, warto zainwestować w lokaty terminowe nawet w chwili obecnej, kiedy ich oprocentowanie najczęściej nie wykracza poza granicę 3%.

Czy opłaca się zainwestować w lokatę na 2,5-3%?
Oceń