Gwarancja zwrotu kapitału
Zarówno lokaty bankowe, jak i konta oszczędnościowe dają pełnię bezpieczeństwa dla klientów, ponieważ depozyty bankowe objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nawet jeśli bank ogłosiłby bankructwo, jego klienci mają pewność, że złożony kapitał na depozytach w banku jest chroniony i zostanie im zwrócony z środków BFG.

Oprocentowanie

Na ogół przy omawianiu lokat i kont oszczędnościowych mówi się, że lokaty mają wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe, a więc będą lepszą alternatywą przy lokowaniu pieniędzy na bezpiecznym depozycie. Niemniej jednak, obecnie zarówno konta oszczędnościowe, jak i lokaty terminowe w bankach mają podobny poziom oprocentowania oferowanego dla klientów. Nie jest ono wysokie, jako że Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie w ciągu ostatniego roku obniżała główne stopy procentowe w Polsce, w efekcie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obecnie wynosi zaledwie 2,5%. Niewiele więcej oferują na lokatach i kontach oszczędnościowych polskie banki. Średnie oprocentowanie lokat bankowych obecnie wynosi 2,5-3%, podobnie jak kont oszczędnościowych.

Konstrukcja depozytu

Zaletą oszczędzania na lokatach bankowych na ogół jest ich wyższe oprocentowanie w porównaniu z kontami oszczędnościowymi. Natomiast, zaletą kont oszczędnościowych jest możliwość podwyższania kapitału w dowolnym momencie okresu oszczędzania, jak i możliwość wypłaty posiadanych pieniędzy z konta kiedy tylko klientowi będzie to potrzebne. Na lokacie kosztem wyższego oprocentowania, klient zamraża swoje środki finansowe, zaś na koncie oszczędnościowym zachowuje do nich bieżący dostęp, przy nieco niższym oprocentowaniu.

Wybierając lokatę bankową należy zwrócić uwagę na to, jaki charakter ma jej oprocentowanie. Możliwe, że jest to oprocentowanie zmienne, powiązane np. ze wskaźnikiem WIBOR 3M, który zmienia się wraz ze zmianą głównych stóp procentowych w Polsce. Może się więc okazać, że w trakcie trwania depozytu terminowego bank zmieni wysokość oprocentowania na niekorzyść klienta.

Lepiej zainwestować w lokatę bankową czy w konto oszczędnościowe?
Oceń

Dodaj komentarz

*
*

Required fields are marked *