Lokaty w metale szlachetne – czy warto?

Strona główna » Lokaty » Lokaty w metale szlachetne – czy warto?

Rynek lokat terminowych w Polsce w ostatnim czasie znajduje się w trendzie spadkowym, jeśli chodzi o oferowane klientom oprocentowanie środków utrzymywanych na depozytach. Coraz częściej po upływie terminu trwania lokaty, klienci decydują się na wycofanie pieniędzy z banku, albo na ich przeniesienie na nieoprocentowane lub niskooprocentowane konto osobiste. Banki chciałyby, aby pieniądze te były ponownie inwestowane w ich produkty depozytowe, ale brakuje realnej alternatywy dla bezpiecznych lokat terminowych w tradycyjnym wydaniu. Być może najlepszym rozwiązaniem dla wypracowania wysokich zysków oraz dla ponoszenia jak najmniejszego ryzyka takiej inwestycji, byłoby zainwestowanie w lokaty w metale szlachetne. Pytanie tylko, czy to się na pewno opłaca?

Lokata w złoto

Metalem szlachetnym, który najczęściej jest brany pod uwagę w dziedzinie lokowania środków finansowych, jest oczywiście złoto. Ten żółty kruszec pokazał już, że daje sporo zarobić inwestorom. Tylko w perspektywie ostatnich kilku lat inwestorzy, którzy długoterminowo zainwestowali w złote lokaty, zyskali kilkaset procent na swojej inwestycji. Niestety, złoto nie może znajdować się w trendzie wzrostowym ceny w nieskończoność. Jak pokazują historyczne dane, w końcu przychodzi korekta jego wartości. Jeśli jednak inwestor inwestuje w lokaty w złoto w długim horyzoncie czasowym, nawet takie korekty nie są w stanie zaszkodzić jego wysokim zyskom z takiej w miarę bezpiecznej inwestycji. Złoto jest lokatą stabilną i bardzo korzystną, zwłaszcza w trudnych, kryzysowych czasach. Trzeba zaznaczyć, że szlachetne metale rzadko kiedy rzeczywiście tracą na wartości w dłuższym czasie. Wahania ceny są obserwowane w danych miesiącach, ale jeśli ktoś zakłada, że lokata w złoto ma trwać 5 czy 10 lat, mało prawdopodobne jest, aby w takim czasie inwestycja nie przyniosła klientowi zysków.

Lokaty w srebro

Kolejną, korzystną inwestycją, może być lokata w inny metal szlachetny – w srebro. Niegdyś srebro nazywane było złotem dla ubogich, ale dziś jest uznawane za jeden z hitów inwestycyjnych obecnej dekady. Lokata kapitału w złoto może przynieść nawet kilkunastokrotnie wyższe zyski niż z lokat terminowych w bankach. Szybki wzrost cen srebra powoduje, że lokaty w ten metal szlachetny dają szansę na dużą stopę zwrotu, nawet w krótkim horyzoncie czasowym.

Lokaty w metale szlachetne są stabilną inwestycją, o ile zakładamy długi horyzont czasowy jej trwania. Wtedy rzeczywiście można zainwestować w takie lokaty, pamiętając, aby zawsze inwestować za pośrednictwem renomowanych firm finansowych i banków.

Lokaty w metale szlachetne – czy warto?
Oceń