Na czym polega kapitalizacja odsetek na lokatach?

Strona główna » Lokaty » Na czym polega kapitalizacja odsetek na lokatach?

Dla klientów banków oszczędzających na lokatach, zysk stanowią odsetki od depozytu, naliczane w różny sposób. To od typu kapitalizacji odsetek zależy, jak i kiedy zostaną one naliczone od założonej przez klienta w banku lokaty.

Pojęcie kapitalizacji

Kapitalizacja odsetek określa częstotliwość, z jaką bank dokonuje naliczenia i dopisania do kapitału zgromadzonego przez klienta na depozycie bankowym. Im częściej kapitalizacja dokonywana jest przez bank, tym szybciej powiększa się kapitał lokaty. Kapitalizacja jest więc jednym z najważniejszych parametrów lokaty, który decyduje o jej atrakcyjności na rynku. Od typu kapitalizacji i wysokości oprocentowania lokaty terminowej lub konta oszczędnościowego zależy wysokość ostatecznego zysku, jaki osiągnie klient z podjętej inwestycji. Jeśli lokaty oprocentowane na takim samym poziomie w skali roku będą miały różne rodzaje kapitalizacji, to ta oferta, w której kapitalizacja odbywa się częściej, będzie dla klienta bardziej atrakcyjna.

Jak często odbywa się kapitalizacja?

Kapitalizacja może być dokonywana w różnym horyzoncie czasowym. Im częściej się ona odbywa, tym od wyższej kwoty naliczane są odsetki w każdym okresie kapitalizacji. Często na standardowych lokatach bankowych kapitalizacja odbywa się na koniec trwania depozytu. Oznacza to, że bank jednokrotnie nalicza odsetki od kapitału złożonego na lokacie. Jeśli lokata została otwarta na 3 miesiące, to bank naliczy odsetki według obowiązującej stopy oprocentowania w ujęciu rocznym, tylko raz na koniec okresu trwania depozytu. Odsetki te nie zostaną następnie w całości wypłacone klientowi wraz z kapitałem złożonym na lokacie, bowiem bank zobowiązany jest obecnie od każdej lokaty terminowej od jej odsetek naliczyć podatek od zysków kapitałowych i przekazać go fiskusowi. Jest to tzw. podatek Belki, który obowiązuje przy wszystkich depozytach, niezależnie od tego, czy kapitalizacja dokonywana jest jednokrotnie, czy też na przykład w trybie dziennym.

Najkorzystniejszą sytuacją dla klienta jest ta, gdy kapitalizacja odbywa się częściej niż na koniec trwania depozytu, np. codziennie, czy co miesiąc na rocznej lokacie. W przypadku zerwania depozytu najczęściej w takim przypadku uzyskuje się już wypracowane i dopisane przez bank odsetki wraz z kapitałem, a nie jedynie sam kapitał.

Na czym polega kapitalizacja odsetek na lokatach?
Oceń