Od czego uzależnione jest oprocentowanie lokaty?

Strona główna » Lokaty » Od czego uzależnione jest oprocentowanie lokaty?

Wydawać by się mogło, że to same banki decydują o tym, jakie oprocentowanie na lokatach terminowych czy na kontach oszczędnościowych zaoferują swoim klientom. Niemniej jednak, nie do końca wysokość oprocentowania lokat jest elementem walki konkurencyjnej banków w Polsce. Wysokość oprocentowania depozytów terminowych w polskich bankach uzależniona jest od decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej odnośnie głównych stóp procentowych w kraju. W ciągu ostatniego roku RPP ośmiokrotnie obniżała wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, przez co automatycznie musiało zostać obniżone przeciętne oprocentowanie depozytów terminowych w bankach. Jednakże, stopy procentowe to tylko jeden z elementów składowych wpływających na wysokość oprocentowania lokat bankowych. Jak jest ono konstruowane?

Decyzje RPP

Podstawową kwestią przy ustalaniu oprocentowania lokat bankowych jest wysokość stóp procentowych ogłaszanych przez RPP dla banku centralnego. Zależność jest przy tym bardzo prosta. Im wyższe stopy procentowe ustalane są przez Radę, tym wyżej będą oprocentowane lokaty na rynku bankowym. Z zupełnie odwrotną sytuacją będziemy mieli do czynienia w dziedzinie kredytów. Im niższe będą stopy procentowe NBP, tym niższe będą koszty kredytów udzielanych w polskich złotych, ale tym samym opłacalność lokat bankowych również będzie spadała.

Inne czynniki wpływające na oprocentowanie depozytów

Na oprocentowanie lokat bankowych wpływ ma również poziom inflacji w Polsce. Dla klientów deponujących swoje oszczędności w bankach niska inflacja powoduje zwiększenie opłacalności lokat terminowych ze stałym oprocentowaniem. Realne zyski z lokat terminowych są wyższe, jeśli inflacja ma niską wartość.

Wysokość oprocentowania lokat bankowych uzależniona może być także od prowadzonej polityki promocyjnej przez bank. Nowe banki, które dopiero od niedawna funkcjonują na polskim rynku finansowym, zmuszone są do przyciągnięcia do siebie klientów atrakcyjnym produktem. Może to być na przykład wysokooprocentowana lokata. Bank bynajmniej na niej nie zarobi, ale dzięki niej będzie miał szansę przyciągnięcia do siebie klientów. Najczęściej takie lokaty zakładane są na krótki okres czasu, a ich oprocentowanie zdecydowanie wyróżnia się na tle innych, dostępnych na rynku w danym czasie depozytów.

Co więcej, takie lokaty w bankach są łączone w pakiety z kontami osobistymi. Po zakończeniu okresu trwania atrakcyjnie oprocentowanej lokaty terminowej, klient pozostaje z kontem bankowym w nowym banku i może korzystać z innych jego produktów, na co liczy sam bank. W ten sposób może budować bazę lojalnych klientów i zwiększać swój udział rynkowy.

Od czego uzależnione jest oprocentowanie lokaty?
Oceń