Rodzaje lokat w bankach

Strona główna » Lokaty » Rodzaje lokat w bankach

Lokata lokacie nierówna. Klienci co prawda nie muszą już wiedzieć, czym od lokat tradycyjnych różnią się wycofane z rynku, antybelkowe lokaty z dzienną kapitalizacją, wciąż jednak w ofertach widnieją produkty depozytowe, które działają nieco inaczej niż tradycyjna lokata. Lokaty WIBOR, lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, lokaty progresywne, czy polisolokaty to często terminy, które niewiele mówią przeciętnemu klientowi banku.

Lokaty wiborowe

Lokaty wiborowe to zwykle depozyty długoterminowe na 12, 18, 24 czy 36 miesięcy. Oprocentowanie lokat wiborowych uzależnione jest od stawki WIBOR. Stawki WIBOR zmieniają się w zależności od tego, jak kształtuje się poziom stóp procentowych na rynku. Zważywszy na to, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, ile ostatecznie zarobimy na lokacie wiborowej. Bank uaktualnia oprocentowanie lokaty po kolejnych okresach jej trwania np. zmiana oprocentowania następuje co kwartał kalendarzowy według wzoru: obowiązująca stawka WIBOR 6M + 1%.

Przykładem lokaty opartej o WIBOR może być roczna Lokata WIBOR Plus w FM Bank. Jej oprocentowanie obliczane jest według wzoru WIBOR 6M + 1,2%.

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

Lokaty o stałym oprocentowaniu gwarantują zysk w określonej wysokości po upływie okresu umownego lokaty. Klient już w momencie zakładania lokaty, wie dokładnie, ile dostanie odsetek. Lokata z oprocentowaniem zmiennym nie daje takiej jasności. Jeżeli natrafimy na lokatę, której oprocentowanie jest zmienne, to powinniśmy przeczytać dokładnie regulamin tej lokaty i zorientować się, w jakiej sytuacji bank może dokonać zmiany oprocentowania. Bank może zastrzec sobie prawo do zmiany oprocentowania, jeśli na przykład zmienią się stopy procentowe lub jeśli zmieni się poziom inflacji. Oczywiście z założenia oprocentowanie może albo spaść, albo wzrosnąć.

Przykładem lokaty o zmiennym oprocentowaniu może być na chwilę obecną eLokata24 w SK banku. Jej oprocentowanie to 6,45% w stosunku rocznym.

Lokaty progresywne

Lokata progresywna to szczególny rodzaj lokaty, której oprocentowanie w miarę upływu czasu jest coraz wyższe. Przykładowo na 12-miesięcznej lokacie oprocentowanie wzrasta co kwartał o 2 p.p. Po pierwszych trzech miesiącach jest to 2% w skali roku, po sześciu miesiącach 4 %, po dziewięciu miesiącach 6%, a po roku 8%. Jeżeli klient zdecyduje się zerwać lokatę progresywną na przykład po 3 miesiącach jej trwania, to otrzyma jedynie odsetki w wysokości 2%. Banki podają zazwyczaj, jaki jest średni poziom oprocentowania takiej lokaty, czyli ile tak naprawdę na niej zarobim, jeśli dotrwamy do końca okresu umownego.

Lokatę progresywną można znaleźć aktualnie w ofercie Inteligo. Jest to depozyt o nazwie hop lokata na 12 miesięcy. Uśredniony poziom odsetek to 5,01%.

Polisolokaty

Polisolokata, a ściślej mówiąc polisa lokacyjna to z prawnego punktu widzenia ubezpieczenie na życie i dożycie. Jednak z punktu widzenia większości klientów to po prostu lokata, od której nie trzeba płacić podatku Belki. Dokładnie tak samo jak w przypadku tradycyjnej lokaty klient wpłaca do banku pieniądze , a po upływie jej trwania otrzymuje wpłacony kapitał wraz z obiecanymi przez bank odsetkami. Od odsetek nie jest potrącany podatek Belki w wysokości 19%. Dlatego pozornie niżej oprocentowana polisolokata może przynieść odsetki wyższe niż tradycyjna lokata. Wadą polisolokat jest to, że jako produkt ubezpieczeniowy nie są one gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a przez odrębne przepisy dotyczące ubezpieczeń.

Przykładem polisolokaty może być roczna Polisolokata Ekstra Profit w Nordea. Nominalne oprocentowanie wynosi 4,05%. To tyle samo co odsetki z rocznej lokaty tradycyjnej na 5 proc.

Lokaty z funduszami

Lokaty z funduszami to zwykle bardzo wysoko oprocentowana część depozytowa – bezpieczna lokata i nie pozbawiona ryzyka część inwestycyjna – fundusze. Zysk na lokacie w kwocie obiecanej przez bank jest pewny, natomiast zarobek na funduszu zależy od tego, jak będzie się kształtować jego wartość rynkowa, a dokładniej mówiąc wartość jednostek uczestnictwa funduszu. Niewykluczona jest także sytuacja, w której klient straci część kapitału zainwestowanego w fundusz. W takim przypadku nawet wysokie odsetki z lokaty mogą okazać się marnym pocieszeniem.

Przykładem lokaty oferowanej w pakiecie z funduszami może być obecnie Lokata 3M 11% i fundusz inwestycyjny w BPH. Klinet może zainwestować w jeden z 3 funduszy inwestycyjnych – Aviva, Opera lub BPH TFI.

Rodzaje lokat w bankach
Oceń