Różnice pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym

Strona główna » Lokaty » Różnice pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym

Na rynku bankowym istnieje wiele możliwości oszczędzania na procent. Odkładanie pieniędzy w domu, w przysłowiowej „skarpecie” powoduje, że z czasem pieniądze zaczynają tracić na swojej realnej wartości, wraz ze wzrostem inflacji w kraju. Można przeciwdziałać temu zjawisku w sposób najbardziej skuteczny, korzystając z depozytów bankowych. Do wyboru mamy bezpieczne oszczędzanie na tradycyjnych lokatach bankowych albo bieżące odkładanie środków finansowych na koncie oszczędnościowym. Który produkt bankowy jest korzystniejszy dla klienta i jakie różnice występują pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym?

Podobieństwa

Zarówno tradycyjna lokata terminowa, jak i konto oszczędnościowe, to produkty bankowe o charakterze depozytowym. Oszczędzając na lokacie lub na koncie oszczędnościowym ma się gwarancję zwrotu wpłaconego kapitału. Taka inwestycja jest więc w 100% bezpieczna. Nie trzeba martwić się przy tym, że w wyniku nietrafionych inwestycji czy zmian rynkowych stracimy choć część swojego kapitału oszczędnościowego.

Obecnie zarówno konta oszczędnościowe, jak i lokaty terminowe oprocentowane są w zasadzie na podobnym poziomie. Nie jest on wysoki, z uwagi na podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje w sprawie głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Różnice

Pomiędzy kontem oszczędnościowym a lokatą terminową występuje wiele różnic. Przede wszystkim, lokata terminowa zakładana jest na pewien, z góry określony okres czasu. Z kolei konto oszczędnościowe daje możliwość bieżącego oszczędzania, bez deklarowania, jak długo proces ten będzie właściwie trwał. Oba produkty różnić mogą się trybem kapitalizacji odsetek. Na koncie oszczędnościowym najczęściej kapitalizacja dokonywana jest codziennie, a odsetki każdego dnia naliczane są od wyższego kapitału. Na lokacie w przeważającej ilości przypadków mamy do czynienia z kapitalizacją na koniec okresu trwania lokaty.

Bardzo istotną różnicą występującą pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym jest to, że klienci oszczędzający na rachunkach oszczędnościowych z reguły w dowolnym momencie mogą wpłacać i wypłacać pieniądze z konta. Zwykle pierwsza wypłata lub kilka wypłat z takiego rachunku nie pociągają za sobą żadnych kosztów. Można więc powiedzieć, że w przypadku konta oszczędnościowego zachowuje się stały dostęp do pieniędzy, bez ryzyka straty części lub całości wypracowanych odsetek. Zerwanie lokaty w trakcie jej trwania może nawet skutkować zapłatą karnej opłaty lub brakiem wypłaty jakichkolwiek odsetek przez bank.

Różnice pomiędzy lokatą terminową a kontem oszczędnościowym
Oceń