Kobieta z kasą opinie

Strona główna » Opinie » Kobieta z kasą opinie

Serwis Kobieta z kasą jest własnością firmy Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której kapitał zakładowy wynosi 1 mln zł.

O pożyczce
Pożyczka udzielana jest pod warunkiem, że klient dokona jednorazowej opłaty rejestracyjnej w kwocie 0,01 zł na konto „Kobiety z kasą”. Serwis udziela pożyczek w kwocie od 100 zł do 5000 zł na okres od 7 do 31 dni. Pierwszą pożyczkę można zaciągnąć maksymalnie na kwotę 1500 zł.
Dla przykładowej pożyczki udzielanej na kwotę 800 zł na 31 dni, oprocentowanie wynosi 0 proc., opłata przygotowawcza 0 proc., a prowizja 214,40 zł. Całkowita kwota do spłaty wyniesie 1014,40 zł, przy Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania na poziomie 1537,6 proc. Koszt pożyczki zależny jest od terminu, na jaki została zaciągnięta oraz jej wysokości.
Istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Dla kogo?
Oferta „Kobiety z kasą” została przygotowana z myślą o osobach w wieku ponad 20 lat, posiadających stały dochód. Warunkiem koniecznym dla uzyskania pożyczki jest brak zaległości w spłacie innych zobowiązań finansowych oraz brak wpisu w rejestrze dłużników. O pożyczkę może ubiegać się klient będący rezydentem Polski, ze statusem obywatela polskiego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, lecz zamieszkującej w Polsce i posiadającej numer PESEL.

Kobieta z kasą opinie
3.5 (70%) z 2