Profi Credit opinie

Firma pożyczkowa Profi Credit wyróżnia się na rynku pożyczkowym tym, że udziela pożyczek gotówkowych nie tylko dla klientów prywatnych, ale i dla firm oraz rolników. Jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Profireal Group, działającej na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

O pożyczce
Dla klientów indywidualnych Profi Credit oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki na oświadczenie, pożyczki na zaświadczenie oraz pożyczki premium. Pożyczka dla tej grupy odbiorców może opiewać na kwotę od 500 zł do 25 000 zł. Zobowiązanie należy spłacić w terminie od 6 do 48 miesięcy. Im krótszy termin spłaty pożyczki, tym możliwa jest do zaciągnięcia wyższa kwota.
Pożyczka na oświadczenie może być udzielona na kwotę od 200 zł do 4000 zł, na okres od 6 do 48 miesięcy. Z kolei, pożyczka na zaświadczenie udzielana jest w kwocie od 2000 zł do 9000 zł, na okres od 12 do 48 miesięcy.
Klient wnioskujący o pożyczkę konsumencką na etapie wnioskowania musi zgromadzić i przedstawić dla Profi Credit dokumenty:

  1. kopię dowodu osobistego
  2. oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (w zależności od kwoty pożyczki)
  3. rachunek za media
  4. wyciąg z konta bankowego (w przypadku wnioskowania o kwotę powyżej 6 000 zł)

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w firmie Profi Credit maksymalnie o pożyczkę w wysokości od 3000 zł do 20 000 zł, na okres od 18 do 30 miesięcy. Pożyczkodawca zapewnia możliwość odroczenia rat, szybkie wydanie decyzji kredytowej, możliwość poręczyciela, minimum formalności, wyliczenie zdolności kredytowej także na podstawie przychodu oraz akceptację wszystkich form rozliczenia z US.

Co ciekawe, pożyczki chwilówki z tej firmy pożyczkowej są ubezpieczone na wypadek śmierci pożyczkobiorcy.

Dla kogo?
Pożyczkę na oświadczenie w Profi Credit może zaciągnąć osoba pełnoletnia, posiadająca stałe źródło dochodów, na poziomie co najmniej 800 zł netto miesięcznie, również z tytułu umów o dzieło i zlecenie, która posiada zameldowanie na terytorium Polski i nie jest objęta zajęciami komorniczymi. Może to być emeryt lub rencista z dochodem minimalnym 700 zł netto bądź osoba prowadząca własną działalność gospodarczą lub rolnik.

Pożyczkę na zaświadczenie zaciągnie jedynie osoba powyżej 30 roku życia, zatrudniona lub pobierająca rentę lub emeryturę, z dochodem minimalnym 1200 zł netto, zameldowana na terytorium Polski.
Pożyczka dla przedsiębiorców kierowana jest do osób w wieku 23-75 lat, prowadzących działalność gospodarczą od minimum 3 miesięcy.

Ubiegając się o pożyczkę w firmie pożyczkowej Profi Credit należy spełnić minimum formalności. Firma nie sprawdza swoich potencjalnych pożyczkobiorców w bazach Biura Informacji Kredytowej. Przy weryfikacji zdolności kredytowej klienta brane są pod uwagę również dochody współmałżonków, z różnych udokumentowanych źródeł. Jeśli małżonek chce zaciągnąć pożyczkę samodzielnie, bez udziału współmałżonka, Profi Credit nie będzie wymagał jego zgody. Pożyczkobiorca może zostać poproszony o przedstawienie kopii dowodu osobistego, zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów czy też potwierdzenia adresu zamieszkania, ale tylko w przypadku wysokich kwot zobowiązania.

Profi Credit opinie
4.5 (90%) z 6