SMS365 opinie

Serwis SMS365.pl udziela szybkich, błyskawicznych pożyczek gotówkowych przy uproszczonych procedurach formalnych. Marka ta jest własnością REGITA Sp. Z o.o.

O pożyczce
Pożyczka w SMS365 udzielana jest w wysokości od 200 do 3000 zł, na okres 15 lub 30 dni. Istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty na kolejne dni, ale po uiszczeniu odpowiedniej opłaty na konto pożyczkodawcy. Pożyczka nie wymaga ustanawiania żadnych dodatkowych zabezpieczeń spłaty i udzielana jest na odległość, bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą.

Nowy klient SMS365 może zaciągnąć pożyczkę wyłącznie w kwocie 200, 300 lub 600 zł. Przy powtórnym składaniu wniosku pożyczkowego, jeśli zwrócił w terminie poprzednią pożyczkę, jej pułap zwiększa się do wysokości 900 zł. Trzecia pożyczka może opiewać na kwotę do 1200 zł, czwarta na 1500 zł, a w przypadku ubiegania się o pożyczkę po raz piąty i kolejny, klient ma możliwość zaciągnięcia zobowiązania na kwotę do 2000 zł. Wnioskując po raz szósty lub następny, proponowana kwota wzrośnie do wysokości 2500 zł. Maksymalną sumą siódmej i kolejnej pożyczki jest 3000 zł. To od SMS365 zależy czy udzieli klientowi pożyczki w kwocie 2500 zł lub 3000 zł.

Przy pożyczce zaciągniętej na 600 zł na 30 dni, klient ma do spłaty 750 zł, przy czym dodatkowe v to prowizja za przystąpienie do zobowiązania. RRSO pożyczki wynosi 1410 proc., a za przedłużenie terminu spłaty o kolejne 30 dni należy zapłacić 180 zł.

Dla kogo?
Firma SMS365 udziela pożyczek gotówkowych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w wieku od 20 do 75 lat. Klient musi posiadać aktywny telefon komórkowy i nie może mieć opóźnień w zapłacie zaciągniętych kredytów lub pożyczek. W formularzu rejestracyjnym i we wniosku pożyczkowym składanym na SMS365.pl należy podać dane z dowodu osobistego potencjalnego pożyczkobiorcy. Konieczne jest też dokonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 grosza. Można ubiegać się o kolejną pożyczkę za pośrednictwem wiadomości sms.

SMS365 opinie
4.7 (93.33%) z 3