Czym jest FOREX i jak inwestować na takim rynku?

Strona główna » Porady » Czym jest FOREX i jak inwestować na takim rynku?

Pojęcie rynku FOREX

Najprościej rzecz ujmując należy powiedzieć, że rynek FOREX jest międzynarodowym rynkiem finansowym, na którym dokonuje się obrotu walutami. Każda wymiana waluty, bez względu na to, jaka to będzie waluta i jaka jest wartość całej transakcji, jest wymianą na rynku FOREX. Jeśli więc kupujemy euro przed wyjazdem na wakacje nad Morze Śródziemne również poniekąd dokonujemy transakcji na rynku FOREX. Handel na rynku FOREX obejmuje zakup bądź sprzedaż danej waluty, a zarobek wynika z różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danej pary walutowej. Niestety, nieumiejętne zawieranie transakcji na rynku FOREX prowadzi do utraty części lub nawet niekiedy całości posiadanego kapitału.

Rynek FOREX umożliwia dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży danej pary walutowej dosłownie w każdym momencie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Waluty są kupowane i sprzedawane na całym świecie, stąd możliwość prowadzenia inwestycji ciągle, bez przerwy nocnej czy świątecznej. Rynek walutowy charakteryzuje się dużą płynnością, dlatego też inwestowanie musi odbywać się bardzo szybko, aby można było wypracować zysk.

Jak inwestować na FOREXIE?

Inwestowanie na rynku FOREX wymaga śledzenia na bieżąco zmian kursów walut oraz wszelkich informacji lokalnych i światowych, jakie mogą mieć wpływ na wycenę danej waluty. Tylko na podstawie takich analiz można podjąć racjonalną decyzję co do tego, kiedy i jaką walutę kupić bądź sprzedaż. Dla wszystkich osób inwestujących na rynku FOREX optymalną sytuacją byłoby kupowanie waluty w największym dołku, czyli wtedy, gdy jest ona najtańsza, a sprzedawanie podczas trendu wzrostowego, w szczytowym momencie, kiedy waluta jest najdroższa. Umiejętne inwestowanie na rynku FOREX pozwala na wypracowanie bardzo wysokich zysków.
Jeśli samodzielnie nie posiadamy wiedzy i zdolności analitycznych dotyczących światowego rynku walutowego, wówczas najlepiej będzie dokonywać inwestycji na rynku FOREX za pośrednictwem brokerów walutowych, zapewniających najczęściej dostęp do platform transakcyjnych, za pomocą których inwestor otrzymuje bezpłatnie narzędzia techniczne i pomoc merytoryczną od fachowców, dzięki czemu można podjąć najbardziej racjonalną decyzję dotyczącą inwestowania na rynku FOREX.

Czym jest FOREX i jak inwestować na takim rynku?
Oceń