Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak ją uzyskać?

Strona główna » Porady » Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak ją uzyskać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim podczas tymczasowych pobytów na terenie innych państw wchodzących w grupę UE/EFTA.

Karta EKUZ może być wydana wyłącznie tym osobom, które mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z krajowymi przepisami – opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne bądź też są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład przez osobę ubezpieczoną, instytucje.

Jak można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Można zrobić to na stronie internetowej NFZ pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/.

Na początku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku – do wyboru są cztery rodzaje wniosków: na wyjazd turystyczny, wyjazd na studia, przy delegowaniu do pracy, a także dla osób z art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na stronie dostępne są zarówno wnioski, jak i wzór wypełnienia wniosku. Wypełniony dokument o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można wydrukować, zeskanować i wysłać mailem, wysłać faksem lub zwykła pocztą do oddziału NFZ, złożyć go osobiście lub przesłać z użyciem systemu ePUAP.

Gotową kartę odbiera się w oddziale NFZ lub na poczcie. Można również upoważnić inną osobę do odebrania EKUZ – upoważnienie jest dostępne do pobrania na wyżej wymienionej stronie.

Karta wydawana jest na okres 5 lat dla osób pobierających emeryturę, 6 miesięcy dla ubezpieczonych – między innymi dla zatrudnionych, pobierających rentę, prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą, studentów, członków rodzin, 2 miesiące dla osób bezrobotnych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak ją uzyskać?
Oceń