Komu niepotrzebne jest konto bankowe?

Strona główna » Porady » Konta bankowe » Komu niepotrzebne jest konto bankowe?

Prawie jedna czwarta dorosłych Polaków deklaruje, że nie posiada ani jednego konta w banku – takie są wyniki badań przeprowadzonych przez PBS na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Mimo iż banki skłonne są nawet dopłacać do kont, by zyskać nowych klientów, to wskaźnik ubankowienia Polaków utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 2009 roku.

Być może trudno uwierzyć, że w obecnej rzeczywistości można funkcjonować bez posiadania konta bankowego, jednak udaje się to aż 23% naszych rodaków. Tak wysoki odsetek jest głównie „zasługą” osób starszego pokolenia, które nie w pełni ufają bankom i wolą mieć w portfelu papierowe pieniądze niż oprocentowane konto bankowe z darmową kartą debetową. Wśród osób powyżej 59 roku życia aż 44% osób nie korzysta z rachunku bankowego.

Najbardziej ubankowieni są Polacy w przedziale wiekowym od 25 do 39 lat. W tej grupie aż 91% badanych przyznaje, że posiada przynajmniej jedno konto bankowe. Wśród osób pomiędzy 40 a 59 rokiem życia, 85% badanych deklaruje korzystanie z konta. Ciekawostką jest, że niemal co 10 nastolatek także ma założone własne konto w banku.

Przytoczone dane stwarzają nadzieję, że w miarę upływu czasu zwiększać się będzie wskaźnik ubankowienia osób z najstarszej grupy wiekowej. Dzisiejsi 30 i 40-latkowie nie zrezygnują raczej z posiadania konta bankowego nawet po zakończeniu aktywności zawodowej. Najprawdopodobniej będą chcieli zachować przynajmniej jeden rachunek bankowy.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, poza strukturą wiekową, na stopień ubankowienia mają wpływ takie czynniki jak wykształcenie, wielkość miejscowości, w której mieszkają ankietowani, oraz ich dochody netto. Nietrudno przewidzieć, że największy odsetek osób z kontem osobistym to Polacy posiadający wykształcenie wyższe z miast powyżej 200 tys. mieszkańców i zarabiających najwięcej.

Badanie PBS zawierało również pytanie o bank, w którym ankietowani mają założone konto bankowe. W odpowiedziach najczęściej pojawiła się nazwa PKO BP, który od lat liderem na rynku. W tym największym polskim banku konta posiada aż 27% ankietowanych. Na drugim miejscu, z wynikiem 13% znalazł się Pekao SA, a na trzecim ING Bank Śląski (11%).

Komu niepotrzebne jest konto bankowe?
Oceń