Najważniejsze zalety konta studenckiego

Strona główna » Porady » Konta bankowe » Najważniejsze zalety konta studenckiego

Dla kogo?

Jak sama nazwa wskazuje, konta bankowe studenckie przeznaczone są dla osób studiujących. Najczęściej nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy studiują one na uczelniach państwowych czy prywatnych, czy też kontynuują naukę w szkołach policealnych i w studium. Często też studenci studiów zaocznych mogą korzystać z oferty kont studenckich w bankach, ponieważ warunkiem otwarcia takiego konta może być okazanie tylko ważnej legitymacji studenckiej. W innych przypadkach pod uwagę może być brany wiek studenta, np. konto studenckie można założyć wyłącznie będąc studentem i mając mniej niż 26 lat.

Zalety kont studenckich

Dlaczego studenci powinni zainteresować się możliwością założenia dla siebie dedykowanego rachunku w banku, zamiast wybrać standardową, powszechnie dostępną ofertę? Otóż, konta dla studentów wiążą się z wieloma profitami. Często też otwarcie takiego rachunku determinuje możliwość uzyskania kredytu studenckiego na bardzo preferencyjnych warunkach spłaty.
Konta studenckie są najczęściej całkowicie bezpłatne, co oznacza, że student nie płaci ani za otwarcie rachunku, ani za korzystanie z niego. Dają bezpieczny dostęp do swoich funduszy i umożliwiają szybkie przekazywanie pieniędzy np. od rodziców. Ponadto, do kont wydawane są darmowe karty płatnicze, pozwalające na dokonywanie płatności bezgotówkowych w sklepach punktach usługowych.

Student może uzyskać dzięki założeniu rachunku studenckiego w banku korzystną ofertę na kartę kredytową, niskooprocentowany kredyt w rachunku bieżącym czy inne produkty pożyczkowe, w elastyczny i łatwy sposób.

Najlepsze konta studenckie umożliwiają darmowe przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, czy też darmowe wypłaty z bankomatów – w kraju i na świecie, co ma szczególne znaczenie, jeśli student zamierza lub już uczestniczy w międzynarodowej wymianie. Wówczas ma możliwość wypłaty gotówki również z bankomatu umieszczone w danym kraju, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat. Bezpłatny dostęp do bankomatów w kraju – swoich własnych lub także należących do innych banków i sieci płatniczych, także jest wygodnym i bezpiecznym sposobem na rozporządzanie gotówką przez szerokie rzesze studentów.

Najważniejsze zalety konta studenckiego
5 (100%) z 1