Czy można zaciągnąć kredyt na dowód w banku?

Strona główna » Porady » Kredyty » Czy można zaciągnąć kredyt na dowód w banku?

Banki obecnie nie mogą w większości przypadków udzielać kredytów wyłącznie na dowód osobisty, co spowodowane jest rekomendacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tylko w nielicznych przypadkach rzeczywiście bank udzieli szybkiego kredytu na dowód. Jak starać się o taki kredyt i dlaczego większość banków nie udziela takich zobowiązań kredytowych?
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego

Po kryzysie ekonomicznym na świecie w zdecydowany sposób zaostrzyły się kryteria kredytowania również i w Polsce, a to za sprawą wydanych przez KNF rekomendacji. Rekomendacja T określiła zasady udzielania kredytów konsumpcyjnych. Wysokość zobowiązania kredytowego nie powinna przekraczać 50% kwoty dochodów klientów zarabiających poniżej średniej krajowej lub 65% dochodów, przy zarobkach wyższych niż średnia krajowa. Dodatkowo, na banki KNF nałożyła obowiązek weryfikowania źródła i wysokości dochodów. Nie można tego dokonać na podstawie dowodu osobistego, co uniemożliwiło w dużej mierze bankom udzielanie kredytów na dowód. Otworzyło to z kolei szeroki rynek kredytowy dla parabanków, których nie obowiązują rekomendacje KNF. W wielu przypadkach po kredyt na dowód Polacy kierują się do firm pożyczkowych.

Parabanki przy udzielaniu pożyczek na dowód mają uwzględniać tylko swoje ryzyko, a nie wytyczne KNF. Stąd też takie pożyczki w firmach pozabankowych są bardzo popularne wśród klientów, szukających szybkich sposobów na to, aby uzyskać środki finansowe na własne cele.

Perspektywy na przyszłość

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada poluzowanie polityki kredytowej, co otworzy nowe możliwości kredytowania klientów przez banki. Obecnie instytucje kredytowe takie jak banki mogą udzielać szybkich kredytów na dowód, a nawet za pośrednictwem Internetu, jeśli np. klient ma w danym banku swoje konto osobiste, a bank na tej podstawie może sprawdzić zdolność i wiarygodność finansową przyszłego kredytobiorcy. Kredyty na dowód w takiej formie nadal są dostępne, choć nie dla wszystkich klientów bez wyjątku. Fakt przelewania wynagrodzenia z pracy na konto osobiste w banku, czy pozyskiwanie świadczeń emerytalnych lub rentowych na rachunek bankowy powoduje, że klient ma szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego na dowód bezpośrednio tym samym banku.

Czy można zaciągnąć kredyt na dowód w banku?
Oceń