Czym różni się BIK i BIG?

Strona główna » Porady » Kredyty » Czym różni się BIK i BIG?

Bardzo często mylimy ze sobą pojęcie BIK-u i BIG-u, podczas gdy są to dwie zupełnie inne instytucje i rejestry, gromadzące informacje o kredytobiorcach czy przedsiębiorcach w Polsce. BIK to Biuro Informacji Kredytowej, podczas gdy BIK jest Biurem Informacji Gospodarczej. Czym różnią się od siebie te dwa biura i na czym opiera się właściwie ich działalność?

Działalność BIK-u

BIK jest instytucją stworzoną w celu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących kredytobiorców w Polsce, zaciągających zobowiązania kredytowe w bankach oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. BIK bynajmniej nie może być postrzegane jako czarna lista dłużników, choć często tak właśnie jego działalność jest definiowana. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi bowiem informacje o wszelkich udzielonych kredytach, bez względu na to, czy są one spłacane regularnie, czy też kredytobiorca spóźnia się z zapłatą kolejnych rat kredytowych.

Polskie banki i SKOK-i poprzez rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązane są do kontrolowania historii kredytowania klientów wnioskujących o kredyty. Jeśli historia ta jest pozytywna, kredytobiorca zwiększa swoje szanse na kredyt. W BIK-u każdy kredytobiorca może pobrać bezpłatnie raport o własnej historii kredytowej, a przy ubieganiu o kredyt to banki mają możliwość wglądu w historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

Działalność BIG-u

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, nie jest centralną instytucją. Istnieje kilku BIG-ów w Polsce, z których najbardziej znany jest Krajowy Rejestr Długów BIG S A, powstały w 2003 roku i działający zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki. BIG gromadzi dane o dłużnikach i udostępnia swój rejestr odpłatnie zainteresowanym stronom. Usługi BIG kupują wierzyciele mający problem z odzyskaniem należności i chcą wpisać swoich dłużników na tzw. czarną listę. Z usług tych skorzystają potencjalni partnerzy w interesach, sprawdzający wypłacalność kontrahenta, czy osoby chcące sprawdzić wiarygodność firm czy osób fizycznych, bowiem o nich również BIG może zbierać informacje o zadłużeniu.

Każdy wierzyciel, przedsiębiorca lub osoba fizyczna może na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego z sądu wpisać dane swojego dłużnika i wysokość długu na listy Biur Informacji Gospodarczej, ostrzegając tym samym kolejne osoby przed zawiązywaniem jakiegokolwiek interesu z takim podmiotem.

Jeśli zgłoszenie do BIG dotyczy konsumenta, wówczas suma wymagalnych zobowiązań musi wynieść co najmniej 200 zł, aby wpis w BIG został dokonany. W przypadku innych dłużników, np. przedsiębiorców, minimalnie będzie to kwota 500 zł.

Czym różni się BIK i BIG?
Oceń