Czym są wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu?

Strona główna » Porady » Kredyty » Czym są wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu?

W słowniku kredytowym bardzo ważne miejsce zajmują dwa pojęcia, mianowicie wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu. Co więcej, często są mylone ze sobą przez kredytobiorców. Co właściwie oznaczają i czy warto z nich korzystać w toku spłaty kredytu?

Wakacje kredytowe

Konstrukcja wakacji kredytowych jest bardzo prosta, a mianowicie bank na wniosek klienta odkłada spłatę całej raty kredytu na jeden, czy dwa miesiące. W czasie korzystania z wakacji kredytowych klient może zawiesić regulację części kapitałowej i odsetkowej raty. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w danym miesiącu lub kilku miesiącach, klient w ogóle nie spłaca raty kredytu.
Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane osobom znajdującym się chwilowo w trudnej sytuacji finansowej, albo mającym duże, nieplanowane wydatki.

Coraz częściej w standardowych ofertach kredytowych jest zapisana możliwość skorzystania np. raz do roku, z bezpłatnych wakacji kredytowych.

Karencja w spłacie

Na wniosek kredytobiorcy bank może przychylić się do zwłoki w spłacie kredytu, czyli właśnie do karencji. Polega ona na zawieszeniu konieczności spłaty części kapitałowej raty kredytowej. Klienci banków powinni jednocześnie być świadomi faktu, że przyjdzie im i tak za okres zawieszenia, spłacić odsetki kredytowe naliczone do raty kapitałowej.

Rozwiązanie polegające na karencji w spłacie kredytu jest polecane w szczególności tym osobom, które już od dłuższego czasu spłacają kredyt. W pierwszym okresie spłaty zobowiązania kredytowego karencja nie przyniesie widocznej ulgi dla budżetu domowego kredytobiorcy, ponieważ na ogół w tym okresie czasu klient spłaca do banku znacznie wyższą część odsetkową raty niż część kapitałową. Zakładając oczywiście, że harmonogram spłaty kredytu zakłada raty równe w całym okresie kredytowania. Jeśli klient korzysta z rat malejących, mają one stałą przez cały okres kredytowania część kapitałową i wówczas nie ma znaczenia, kiedy klient zechce skorzystać z karencji w spłacie zobowiązania.

Czy warto korzystać z przerwy w spłacie kredytu

To, że bank zawiesza kredytobiorcy spłatę całości lub części raty kredytowej na pewien okres czasu nie oznacza, że w ogóle nie będzie ona spłacona. Kredytobiorca i tak będzie zobowiązany później do uregulowania niedopłaconych w ramach normalnego harmonogramu spłaty kredytu, kwot. Niespłacony kapitał będzie generował dodatkowe odsetki, które doliczone będą do kolejnych rat kredytowych, albo też bank zadecyduje o wydłużeniu okresu kredytowania na kolejne miesiące, odpowiadające wakacjom kredytowym.

Czym są wakacje kredytowe i karencja w spłacie kredytu?
Oceń