Jakie dane przechowuje BIK?

Strona główna » Porady » Kredyty » Jakie dane przechowuje BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, bardzo często postrzegane jest przez klientów banków, jako czarna lista dłużników. Nie można jednak utożsamiać go z taką listą, ponieważ obok informacji o zadłużeniu polskich kredytobiorców w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, BIK gromadzi również dane dotyczące rzetelnie i sumiennie spłacanych kredytów – konsumpcyjnych i hipotecznych. Stąd też posiadanie historii w BIK, oczywiście pozytywnej, sprzyja uzyskiwaniu kredytów w bankach.

Dane gromadzone w BIK

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i przetwarza informacje dotyczące kredytów udzielanych przez banki i SKOK-i. Do BIK trafia informacja o każdym, nawet najmniejszym kredycie. Dodatkowo, BIK odnotowuje informacje o trybie spłaty kredytu, tj. czy kredytobiorca wywiązuje się z terminowej płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych czy też nie.
Banki i SKOK-i przekazują także do BIK informacje o powstaniu zadłużenia, podjętej przez bank windykacji lub egzekucji należności, a także o zamknięciu rachunku.
Szczegółowe informacje o kredytobiorcy
W BIK znajdziemy szczegółowe dane dotyczące poszczególnych kredytobiorców i zaciągniętych przez nich zobowiązaniach kredytowych. Wśród informacji tych wymienia się między innymi:

  • Dane osobowe kredytobiorcy
  • Wysokość zobowiązania kredytowego
  • Datę udzielenia kredytu
  • Rodzaj kredytu
  • Informacje dotyczące spłaty zaciągniętego kredytu, odnotowywane na bieżąco

Takie dane składają się na historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli kredytobiorca wywiązuje się z płatności swoich rat rzetelnie, będzie wiarygodnym kredytobiorcą dla wszystkich banków, a jego historia kredytowa będzie miała wymiar pozytywny. Dobra historia przyczynia się do łatwiejszego uzyskania kredytu w przyszłości, nawet na preferencyjnych warunkach.
Informacje z BIK dostępne są dla:

  • Banków
  • SKOK-ów
  • Prokuratury
  • Policji
  • Sądów

Kredytobiorców-raz na 6 miesięcy, bezpłatnie, kredytobiorca może pobrać z BIK raport o swojej historii kredytowej.

Jakie dane przechowuje BIK?
Oceń