Kredyty de minimis

Strona główna » Porady » Kredyty » Kredyty de minimis

Kredyty z gwarancją de minimis przeznaczone są dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność albo nie mogą wykazać się zabezpieczeniem oczekiwanym przez bank. Gwarancje (maksymalnie do 60 proc. kwoty zaciąganego kredytu) oferowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a kredyty udzielane przez kilkanaście banków współpracujących z BGK. Mogą one domagać się od przedsiębiorcy zabezpieczenia na 40 proc. pożyczanej kwoty, która nie jest objęta gwarancją de minimis, ale w praktyce niewiele banków to czyni, zadawalając się ochroną o bardzo wysokiej wiarygodności uzyskaną od BGK.

Gwarancja jest udzielana maksymalnie na 27 miesięcy i zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę. Jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł. Gwarancja nie obejmuje odsetek i innych kosztów związanych z kredytem obrotowym. W pierwszym roku przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem gwarancji, a w następnym jej koszt wynosi 0,5 proc. kwoty objętej gwarancją.

W sytuacji, gdy kredytobiorca nie reguluje zobowiązań jego dług jest spłacany przez BGK. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z oddania pożyczonych pieniędzy. Tyle tylko, że rozlicza się z nich nie z bankiem, który udzielił mu kredytu, ale z gwarantem (czyli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego), który przejął jego zobowiązania.

Udzielanie gwarancji de minimis ma skłonić banki komercyjne do „łaskawszego” spoglądania na mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, dopiero rozpoczynające działalność. Bez udzielenia gwarancji, wiele z nich nie byłoby dostatecznie wiarygodnych, by banki chciały im pożyczyć pieniądze. Mogą być one przeznaczone zarówno na bieżącą działalność, jak i na inwestycje. Z założenia, kredyty udzielane z gwarancją de minimis powinny mieć też korzystniejsze warunki niż te bez gwarancji, np. niższe oprocentowanie, niższa marża, wyższa kwota kredytu, gdyż banki ponoszą znacznie mniejsze ryzyko, nie muszą tworzyć rezerw od gwarantowanej części kredytów. Kłopoty związane z ewentualnymi opóźnieniami w spłacie kredytu spadają w dużej mierze na BGK, który zobowiązany jest przekazać kredytodawcy zaległą kwotę w ciągu 15 dni.

W Polsce system gwarancji nie jest jeszcze rozpowszechniony. Od marca, gdy wystartował obecny program, skorzystało z niego ok. 8,5 tys. firm, zaciągając kredyty obrotowe na kwotę ok. 3 mld zł. Średnia wartość kredytu to ok. 300 tys. zł, a średnia wysokość gwarancji – ok. 200 tys. zł.

Kredyty de minimis
Oceń