Na czym polega hipoteka odwrócona?

Strona główna » Porady » Kredyty » Na czym polega hipoteka odwrócona?

Pojęcie hipoteki odwróconej

Hipoteka odwrócona czy odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że bank wypłaca właścicielowi nieruchomości kredyt, albo w całości, za jednym razem, albo w ustalonych transzach, w zamian za hipotekę na nieruchomości. W odróżnieniu od klasycznego kredytu hipotecznego, odwrócony kredyt hipoteczny w ogóle nie jest spłacany przez osoby zaciągające go. Najczęściej produkt ten kierowany jest przez różne instytucje finansowe do osób starszych, jako szansa na uzyskanie wyższej kwoty emerytury. Po śmierci właściciela nieruchomości, następuje uruchomienie spłaty kredytu. Jeśli spadkobiercy chcą odzyskać zastawioną w ten sposób nieruchomości, muszą dokonać spłaty zaciągniętego przez spadkodawcę odwróconego kredytu hipotecznego. Jeśli jednak nie będą chcieli tego zrobić, bank wypłaci im ewentualne środki finansowe z kredytu odwróconego i przejmie na własność nieruchomość.

Ważną kwestią przy hipotece odwróconej jest to, że do końca swojego życia kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości i może w niej mieszkać. Bank oferujący odwrócony kredyt hipoteczny nie będzie w mocy zabrać mieszkanie klientowi, dopóty on żyje i spadkobiercy nie wyrażą braku woli spłaty odwróconego kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym.

Dla kogo hipoteka odwrócona?

Właściwie, produkt finansowy określany mianem hipoteka odwrócona adresowany jest do wszystkich klientów, bez względu na płeć, wiek czy stan cywilny, mających prawo własności nieruchomości. Wysokość kredytu hipotecznego uzależniona będzie od:

  • Wartości nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę
  • Płci i wieku kredytobiorcy
  • Wybranej formy wypłaty należności z kredytu

Kredyt odwrócony może zostać potraktowany jak dodatek do emerytury, jeśli będzie wypłacany w równych transzach miesięcznych. Zawierając umowę o odwrócony kredyt hipoteczny kredytobiorca nie tylko uzyskuje dodatkowe środki finansowe i prawo pozostawania właścicielem lokalu mieszkalnego do swojej śmierci, ale jednocześnie zobowiązuje się do utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

Na czym polega hipoteka odwrócona?
Oceń