Niskie stopy – wyższa zdolność

Strona główna » Porady » Niskie stopy – wyższa zdolność

Przez długie lata stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymywały się na bardzo zbliżonym poziomie. Obniżki/podwyżki o 0,25 czy 0,5 punktu bzowego nie miały większego znaczenia dla obliczania zdolności kredytowej. Analitycy i ekonomiści zalecali zaciąganie kredytów w złotówkach, uważając je za w pełni „bezpieczne”. Ostrzegano natomiast przed braniem kredytów denominowanych w walutach obcych, bo gdy złoty gwałtownie się osłabił, wzrosła drastycznie wysokość comiesięcznych rat. Sytuację komplikowały jeszcze wysokie spready stosowane przez banki i zapaść na rynku nieruchomości uniemożliwiająca sprzedaż mieszkań przez tych, którzy nie radzili sobie ze spłatą zobowiązań.
Okazuje się, że i kredyty złotówkowe mogą być „niebezpieczne”. Winne temu są rekordowo niskie stopy procentowe. Od nich, i od Wiboru, zależy bowiem oprocentowanie kredytów. Teraz jest ono niskie, a więc koszty obsługi zadłużenia (czyli odsetki spłacane co miesiąc) są relatywnie niewielkie. Tym samym rośnie zdolność kredytowa potencjalnego klienta. Badania przeprowadzone przez analityków wykazały, że w niektórych bankach, przy tym samym profilu klienta i charakterze kredytu, można obecnie dostać kredyt wyższy nawet o ponad 100.000 zł niż przed rokiem.

Istnieje więc pokusa, by zaciągnąć kredyt, kupić tanio atrakcyjne mieszkanie. Ale uwaga: nie można zakładać, że obecny – podkreślmy to dobitnie – rekordowo niski, poziom stóp procentowych utrzyma się przez kilkanaście czy przez kilkadziesiąt lat, a przecież na taki okres zaciąga się kredyt hipoteczny. Pewne jest, że w sytuacji ożywienia gospodarczego stopy procentowe zostaną podniesione. Gdyby gwałtownie zaczęła rosnąć inflacja, znajdą się na przeciwległym biegunie – na rekordowo wysokim poziomie. A to będzie oznaczało, że miesięczna rata może być wyższa nawet o kilkaset złotych! Należy więc zostawić sobie „margines bezpieczeństwa, by wzrost stóp procentowych, który przełoży się na wyższą ratę, nie zrujnował domowego budżetu, nie psuł radości z posiadania własnego lokum.

Niskie stopy – wyższa zdolność
Oceń