Przelewy natychmiastowe czy w sesjach ELIXIR?

Strona główna » Porady » Przelewy natychmiastowe czy w sesjach ELIXIR?

Sesje ELIXIR

Elektroniczny system ELIXIR od lat pozwala w Polsce na realizowanie przez banki jednej z podstawowych usług finansowych, czyli przelewów. System ELIXIR pozwala na wyksięgowanie pieniędzy z konta nadawcy i ich zaksięgowanie na docelowym koncie odbiorcy. Przelewy ELIXIR opierają się na sesjach wychodzących i przychodzących, które obejmują wymianę informacji o przelewach w drodze elektronicznej. Informacje o przelewach docierają do odbiorcy sesją przychodzącą, która następuje po godzinie sesji wychodzącej banku nadawcy. W różnych bankach godziny realizowania przelewów mogą być różne, ponieważ system ELIXIR uaktywniany jest w nich o różnych godzinach. Z tego względu przelew wychodzący z jednego banku np. po godzinie 16, może dotrzeć do innego banku dopiero następnego dnia roboczego po godzinie np. 12.

Express ELIXIR

Alternatywą dla dokonywania przelewów w sesjach ELIXIR są przelewy natychmiastowe, tzw. Express ELIXIR, które dostępne są w bankach, które podpisały stosowną umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową SA. Musiały one wdrożyć również rozwiązania technologiczne, umożliwiające wymianę komunikatów płatniczych za pośrednictwem systemu Express ELIXIR.
Przelewy realizowane za pośrednictwem systemu Express ELIXIR są wykonywane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, ale niekiedy może wystąpić czasowa niedostępność banku biorącego udział w transakcji, związana m.in. z konserwacją systemu, co powoduje przesunięcie terminu realizacji przelewu.

Sama Krajowa Izba Rozliczeniowa nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów banków, ale banki uczestniczące w systemie Express ELIXIR wyznaczają własne opłaty za dokonywanie takich przelewów. Przelewy tego rodzaju są dokonywane wyłącznie pomiędzy bankami w Polsce, w złotych polskich.

Przelewy natychmiastowe czy w sesjach ELIXIR?
Oceń